Humanist Lid - Plastic Saddle

Slump eller val?

Posted March 17, 2015, 1:03 a.m. By dislexie

Livet är vad du gör det till. Stämmer det? Är vi inte offer för tid och oförutsedd händelse? Hur mycket kan man påverka sin situation? Varför är några så rika att de inte vet vart de ska göra av sina pengar, när andra är fattiga. Handlar det om slup, val, eller kanske sinnestillstånd? Vad tror du? Varför tror du det? Om man själv är fattig och eländig tycker man förmodligen att livet är orättvist, men om man byggt upp en karriär och blivit rik menar man nog att var och en är sin egen lyckas smed. Är man sjuk kan man kanske inte göra så mycket för att förbättra sitt liv. Beror ens livskvalitet på de val man gör eller på ren tur? Eller både och?