Humanist Lid - Plastic Saddle

Att få kontakt

Posted Jan. 16, 2012, 4:11 p.m. By dislexie

Har du varit utsatt för att ha en lampa med kontaktproblem kanske? Ja det kan ju ha varit en glappkontakt eller så. När man har med olika kontaktdon att göra så är ju förutsättningen att de båda ändar som ska ha kontakt med varandra, får den kontakt som dom ska ha och så lyser till exempel lampan med ett fast sken istället för att blinka. Ja det är ju inte bara lampor som behöver kontakt, för det behövs till alla maskiner och olika apparater och liknande. Men hur är det med dig själv, har du kontakt